TK-PROJE

+ (90) 505 837 34 06 / info@tkproje.com

DİKKAT!!!

‘’BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI YÖNETMELİĞİ’’  MADDE 5 – (2) : Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, YAPI RUHSATI VERİLMEZ. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımsız birimlerde bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMEZ.

Kısaca ; 31.05.2019 tarihinden sonra, yukarıdaki yapıların akustik projesi olmadan ruhsat alamayacağı, alınsa dahi yapı izin belgelerinin verilmeyeceği konusunda uyarı yapılmıştır. Herhangi bir cezai işlem görmemek adına mimari akustik projenin, sizin projenizde zorunlu olup olmadığı bilgisi için lütfen arayınız.

Blog

11 Şubat 2020
News Img1
AKUSTİK PROJE NEDİR ?

Akustik Proje ; bina ve tesislerde ses yalıtımına dair detay çizimleri,  yapısal çözümleri, anahtar...

11 Şubat 2020
News Img1
AKUSTİK RAPOR NEDİR?

AKUSTİK RAPOR NEDİR?   Her türlü bina, mekan, yapı, tesis ve işletmeden kaynaklı meydana...

10 Şubat 2020
News Img1
3D MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME

3D Mimari Görselleştirme Mimari görselleştirme, mimari projelerin bitmiş halinin nasıl olacağını etkileyici ve gerçekçi...

2 Ocak 2020
News Img1
Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine...

1 Ocak 2020
News Img1
Akustik Performans Belgesi Nedir ?

Akustik Performans Belgesi    Gürültüye karşı hassas olan tüm binalar veya içindeki bağımsız birimler...