TK-PROJE

+ (90) 505 837 34 06 / info@tkproje.com

Category Archives: Genel

AKUSTİK PROJE NEDİR ?

Akustik Proje ; bina ve tesislerde ses yalıtımına dair detay çizimleri,  yapısal çözümleri, anahtar paftaları, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını ve değerlendirme raporlarını içeren projedir. Bina akustiği uzmanı ( D1 Sertifikalı ) tarafından hazırlanan mimari akustik proje, yapı ruhsatı almak için mimari proje ve tesisat projeleri ile birlikte ilgili idareye,...

AKUSTİK RAPOR NEDİR?

AKUSTİK RAPOR NEDİR?   Her türlü bina, mekan, yapı, tesis ve işletmeden kaynaklı meydana gelen gürültüden kaynaklı; kişilerin huzur ve sükununa, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en düşük seviyeye indirmek amacı ile hazırlanan ve yapı elemanlarının ses yalıtım özellikleri, detayları, ilgili hesap ve uygulama ilkelerini içeren rapordur. Bina...

3D MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME

3D Mimari Görselleştirme Mimari görselleştirme, mimari projelerin bitmiş halinin nasıl olacağını etkileyici ve gerçekçi bir şekilde göstermek amacı güdülerek bilgisayar ortamında yapılan, 3 boyutlu modelleme, kaplama ve render işlemlerinin genel adıdır. Mimari Görselleştirme, emlak sektöründe tüketicilerin karar verme sürecinde kritik önem arz etmektedir. Mimari görselleştirme ile üretici kendini daha...

Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma...

Akustik Performans Belgesi Nedir ?

Akustik Performans Belgesi    Gürültüye karşı hassas olan tüm binalar veya içindeki bağımsız birimler için Buy Cialis Professional UK , yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans sınıfını gösterecek olan belgedir. Akustik Performans Değerleri : A, B, C, D, E veya F şeklinde ifade edilir (A en yüksek, F en...

Akustik Proje ve Raporu Kim Hazırlar?

Akustik Proje ve Raporu Kim Hazırlar?   Mimari akustik proje ve mimari akustik raporu ; D1 sertifikasına sahip buykamagrausa.com , Bina Akustiği Uzmanları tarafından hazırlanır.  

Yönetmelik Hangi Tarihten İtibaren Geçerli ?

Yönetmelik Hangi Tarihten İtibaren Geçerli ?   31.05.2017 tarihinde 30082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca; Mimari Akustik Proje ; 31.05.2019 tarihinden itibaren yönetmelikte belirtilen yapılar için zorunludur. Mimari Akustik Rapor ; 31.05.2018 tarihinden itibaren kamagra pills , ruhsat alması ya da yenilemesi...