Yönetmelik Hangi Tarihten İtibaren Geçerli ?

 

31.05.2017 tarihinde 30082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca;

Mimari Akustik Proje ; 31.05.2019 tarihinden itibaren yönetmelikte belirtilen yapılar için zorunludur.

Mimari Akustik Rapor ; 31.05.2018 tarihinden itibaren

, ruhsat alması ya da yenilemesi gereken tüm yapılarda zorunlu hale getirilmiştir.

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170531-7.htm